Arabische studie aantekeningen

november 24, 2009

Aantekeningen les 5.

Filed under: Aantekeningen Arabische lessen — haruni @ 1:36 pm

السلام عليكم

Na een verblijf van 9 weken in Kenia ben ik alhamdulillah terug in Nederland. In Kenia heb ik het voorrecht gehad alhamdulillah om met een prive-leraar aan de hand van het boek “as-Sarf ul-Kafi” (en zelf d.m.v. het boek “Easy Etymology – Tashil us-Sarf“) meer over ‘Ilm us-Sarf te leren. Hierover zal ik later meer schrijven en dieper ingaan op de hoofdstukken die we uit het eerstgenoemde boek behandeld hebben. Wat nu volgt is wat ik tijdens mijn laatste les in Nederland vorig jaar november geleerd heb.

Vele verschillende zaken zijn aan de orde gekomen tijdens deze les.

We zijn begonnen met de vier seizoenen الفصول الاربعة:

1 فصل الصيف  De zomer; denk aan surat al-Quraysh (106) van de Koran. Winter en zomer worden genoemd in de tweede aya.  

2 فصل الخريف  De herfst

3 فصل الشتاء  De winter

4 فصل الربيع  De lente

Daarna hebben we een enigszins controversiele fatwa van de bekende grote geleerde, shaykh ‘Abdallah bin Bayyah – hafidhahullah – uit Mauritanie (persoonlijke website: www.binbayyah.net) besproken (zie voor meer info over deze geleerde: http://en.wikipedia.org/wiki/Abdallah_Bin_Bayyah); op deze site wordt hij overigens onterecht als een “Wahhabi” aangeduid. Zie voor de betreffende fatwa: http://www.binbayyah.net/Pages/research/Alfatawa%20main/bekara.htm en hieronder

العلامة عبد الله بن بيه : ترقيع غشاء البكارة جائز شرط التوبة وابلاغ المتقدم للخطبة

10/11/1430 هـ

صحيفة عكاظ – نعيم الحكيم

أجاز نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ووزير العدل الموريتاني السابق وعضو المجمع الفقهي الإسلامي الشيخ الدكتور عبد الله بن بيه، أن تقوم الفتاة بعملية ترقيع غشاء البكارة سواء فقدته في حادث أو نتيجة وقوعها في خطأ، شريطة أن تتوب توبة نصوحا وتخبر خطيبها بذلك حتى لا تخدعه وتحتال عليه فتأثم بهذا التصرف. وعلل إجازته لذلك بضرورة تحسين حال الإنسان لنفسه وأن يكون في وضع لائق ظاهرا وباطنا، كما أنه من الزينة التي أمر بها الله (قل من حرم زينة الله التي أخرجت لعباده والطيبات من الرزق)، مشيرا إلى أن هذه العملية من التداوي الذي دعا إليه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

 
Gedeeltelijke Nederlandse vertaling (deels van Google):
 
De vice-voorzitter van de Wereld Federatie van Moslimgeleerden (‘ulama) en voormalige Minister van Justitie van Mauritanie en lid van de Islamic Fiqh Academy, dr. shaykh ‘Abdallah bin Bayyah heeft herstel van het maagdenvlies van het meisje toegestaan, dat zij heeft verloren bij een ongeval of als resultaat van een fout, op voorwaarde dat zij oprecht berouw heeft en zij het vertelt aan haar verloofde, zodat zij niet verleid wordt tot deze daad. Hij stond het toe vanwege de noodzaak om de menselijke conditie zelf te verbeteren en vanwege een fatsoenlijk uiterlijk en innerlijk. Het behoort tot schoonheid hetgeen door Allah wordt voorgeschreven – in de Koran – (een vooralsnog mij onbekende aya wordt aangehaald), en merkt op dat deze daad als geneesmiddel genoemd is door de profeet Mohammed moge Allah hem zegenen en vrede schenken.” 
 
Deze fatwa is controversieel vanwege verschillende redenen die men zelf kan bedenken maar ook gezegd dient te worden dat deze fatwa erg kort is en men niet weet wat de vraag was van degene die om de fatwa vroeg dus het is moeilijk te beoordelen hoe deze fatwa precies begrepen moet worden of wat de shaykh precies bedoeld heeft. Duidelijk is in ieder geval dat herstel van het maagdenvlies onder omstandigheden is toegestaan volgens de shaykh. De discussie over herstel van het maagdenvlies is een veel gevoerde discussie in landen als Marokko en Egypte en geleerden hebben er verschillende meningen over. Deze fatwa is geen vrijbrief vor zina (ontucht en overspel). De shaykh wijst op een relevant vers uit de Koran en de sunnah van de Profeet zonder overigens de exacte hadith en bron te vermelden. Begrepen dient te worden dat deze fatwa het resultaat is van eigen ijtihad van de shaykh, is hij correct wordt hij twee maal beloond en is hij niet correct dan wordt hij 1 maal beloond voor zijn ijtihad overeenkomstig een bekende hadith.  
 
Er is een andere fatwa over hetzelfde onderwerp van shaykh al-Munajjid, zie: http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-English-Ask_Scholar/FatwaE/FatwaE&cid=1119503544618 Kort gezegd maakt deze fatwa duidelijk dat de meest correcte mening volgens deze shaykh is dat het niet toegestaan is.
 
Zie ook het artikel van ISIM: http://www.isim.nl/files/Review_19/Review_19-20.pdf
 
Volgens sommigen is het bestaan van het maagdenvlies een mythe, lees hier: http://www.islamicgarden.com/mythhymen.html en volgens anderen komt het maagedenvlies niet bij iedere vrouw voor w’Allahu ‘alam, hij weet het het beste.
 
Shaykh bin Bayyah is niet de enige die het heeft toegestaan – onder voorwaarden – ook de bekende shaykh en Groot Mufti van Egypte ‘Ali Jumu’ah heeft het eerder toegestaan, zie hier: http://www.dailystaregypt.com/article.aspx?ArticleID=5719 Voor meer info over deze shaykh, zie: http://www.aligomaa.net/index.html 
 
Bin Bayyah en Jumu’ah zijn niet de minste hedendaagse geleerden, twee zwaargewichten om het zo maar uit te drukken, dus hun mening is wel degelijk relevant.  
 
 
Hierna is de ustadh kort ingegaan op de evolutietheorie van Darwin: نظرية داروين او نظرية التطور او الارتقاء  De bekendste hedendaagse islamitische intellectueel die hierover extensief geschreven heeft is “Harun Yahya”, zie  http://www.harunyahya.com/ Zie hier een interessant artikel over het Darwinisme gezien vanuit het perspectief van de islam: http://sunnianswers.wordpress.com/2009/10/06/darwinism-in-the-eye-of-the-mind/
 
 
Vervolgens hebben we de cijfers nog een keer kort doorgenomen:
 
Van 1 tot en met 10 en van 100 tot en met 500:
 
– واحد etc.
– مائة  100
– مئتان
– ثلاث مائة
– اربعة مائة
– خمس مائة
 
 
Datum: 1624 Hijrah / الف و ستمائة و اربعة و عشرون هجرية We zitten nu overigens in het jaar 1431 van de Hijrah.
 
 
Vocabulaire:
 
– traditie / tradities: عادة  عادات
 
– clinique: عيادة
 
– apotheek: صيدلية

– ziekenhuis: مستشفى 

– dokter: طبيب

– school: مدرسة

– leraar: معلم او مدرس

– Ik heb een afspraak: عندي ميعاد او موعد 

Voor mijn leesvaardigheid zijn we begonnen met het boek “al-Qir’aatu’r-Raashidah li t’alim al-lughati’l-‘arabiyyah wa thaqaafati’l-islamiyyah” van shaykh Abi al-Hassan ‘Ali al-Hussayn an-Nadwi uit India van de bekende islamitische universiteit “Nadwatu’l-‘Ulama”. Dit is een boek voor (iets) gevorderde studenten Arabisch maar met tashkil / harakaat. Het betreft eenvoudige verhaaltjes met lessen over de islam. Het boek, dat verschillende versies en delen kent, wordt wereldwijd gedoceerd aan diverse madaris, zo ook in Kenia. Ik ben begonnen met het hoofdstuk: كيف اقضي يومي : Hoe ik mijn dag doorbreng of hoe breng ik mijn dag door.

Advertenties

november 23, 2009

Audiolessen m.b.t. de studie van Sarf

Filed under: Sarf — haruni @ 11:47 pm

Op de website van broeder Suhaib Webb – moge Allah hem bewaren – zijn een aantal audiolessen te downloaden over de wetenschap van de sarf in het Arabisch aan de hand van het bekende boek “Binaa al-Af’aal fi ‘ilm as-Sarf – بناء الافعال في علم الصرف” (dat daar ook te downloaden is als Word-bestand inclusief de sharh – شرح/ uitleg), zie deze link:  http://www.suhaibwebb.com/islamic-sciences-audio/ Deze lessen zijn redelijk goed te volgen, ook voor iemand die nog niet zo thuis is in de Arabische taal zoals ik zelf. Er wordt duidelijk gesproken en hier en daar wordt een klein beetje in het Engels gesproken / vertaald.

november 20, 2009

Aantekeningen les 4.

Filed under: Aantekeningen Arabische lessen — haruni @ 10:35 pm

السلام عليكم و بعد

Deze les stond met name in het teken van geschiedenis en in mindere mate de taal.

In deze les stonden de werkwoorden الفعال centraal, meervoud van فعل . Er volgt nog een post insha’Allah over de vervoegingen in de drie tijden aan de hand van schema’s.

Voorbeelden:

1.) الماضي نام هارون

2.) المضارع ينمام هارون

3.) الامر نم يا هارون  

Het werkwoord is hier slapen نام, dit werkwoord kent een zwakker letter, de alif (ا) en kent om die reden een andere vervoeging dan een zgn. regelmatig werkwoord, dat geen zwakke letters kent. De zwakke letters zijn:

– ا

– و

– ي

De positie van deze letters in een werkwoord kan wisselen, van het begin tot in het midden tot aan het eind.

De drie tijden waarin het werkwoord vervoegd is zijn:

– verleden tijd

– tegenwoordige / toekomstige tijd

– gebiedende wijs

Merk op dat er bij de gebiedende wijs het woordje يا oftwel “o” is toegevoegd, dit is noodzakelijk. Als je iemand aanspreekt in het Arabisch gebruik je in principe altijd يا , dit is beleefd(er).  

Het Arabische alfabet kent 28 letters, 14 van deze letters worden de zgn. maanletters / القمرية genoemd en de 14 andere letters de zgn. zonletters / الشمشية. Het is niet moeilijk deze letters te herkennen. De maanletters schrijf je en hoor je en de zonletters schrijf je wel maar hoor je niet. Van belang om te weten m.b.t. iedere letter apart is:

– de numerieke waarde ابجد

– de tajwid-regel تجويد

– de makhraj (plaats van uitspraak / articulatie) مخرج

– de sifaat صفات, (karakter)eigenschappen of beschrijvingen van deze letters

Andere voorbeelden van werkwoorden:

1.) انا كسرت

2.) انا اكسر

3.) كسر

Het gaat hier om het werkwoord breken كسر. Nu volgt het werkwoord onderzoeken بحث

1.) انا بحثت

2.) ابحث

3.) ابحث

Denk aan de zoektocht van de Sahabi Salman al-Farisi رضي الله عنه  waarvan het verhaal werd vastgelegd in de Musnad (hadith verzameling geordend op persoon) van imam Ahmad bin Hanbal met de titel:

الباحث عن الحق. Zijn zoektocht naar de waarheid, die staat voor de islam. Een taalkundige / grammaticale analyse van deze hadith of beter gezegd athar اثر  is te vinden in het boekje “From Esfahan to Medina in search of the truth, Salman al-Farisi’s Hadith” door Dr. V. Abdur Rahim, bekend van de Medina boeken om Arabisch te leren.

Enkele woorden:

– de student الطالب  een ander woord hiervoor is التلميذ

– de auto السيارة

– de leraar المعلم van het werkwoord علم

De leraar had het daarna over de beste periode van de islam (na de eerste drie generaties van de Salaf us-Salih natuurlijk), de bloeitijd van de islam, in het Arabisch genoemd القرون الوسطى (ev. قرن ) “Qarn” betekent 100 jaar of eeuw. al-Wusta komt van وسط Denk aan de hadith: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم hetgeen betekent: “Mijn generatie is de beste en dan die daarna volgt en dan die daarna volgt.” al-Qurun al-Wusta zijn de Middeleeuwen ook wel bekend als عصر الانوار de verlichte periode / het verlichte tijdperk of tijdperk / periode van de lichten in de islamitische wereld in tegenstelling tot de “Donkere Middeleeuwen” in West-Europa, in het Arabisch bekend als عصور الظلام Deze verlichte periode duurde ongeveer 6 eeuwen / 600 jaar قرون او ستىماىة سنة en eindigde met de val van Granada سقوط غناطة , de val van het Kalifaat in al-Andalus in 1492, zie http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Granada

Een van de grote namen uit deze periode was Abu Hamid al-Ghazali ابو حامد الغزالي (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Al-Ghazali) met zijn boek “Tahafut al-Falaasifah” تهافت الفلاسفة oftewel de “De incoherentie van de filosofen”. تهافت betekent ook wel (honden die) hongerig (zijn) volgens mijn leraar. Al-Ghazali رحمه الله تعالى  wordt ook wel “Bewijs van de islam” genoemd حجة الاسلام en wordt door Abdal Hakim Murad een van de vijf meest invloedrijke personen in de gehele menselijke geschiedenis genoemd in de documentaire over zijn leven “The Alchemist of Happiness”.  

Filosofen in de titel slaat met name op de zgn. Mutakallimin, de (dialectische of speculatieve) theologen die hij in zijn boek weerlegd heeft. Dit boek kan hier in het Engels compleet gedownload en gelezen worden: http://www.ghazali.org/books/tf/index.htm en hier kan een bespreking van dat boek gelezen worden: http://consideredbookreviews.blogspot.com/2009/09/tahafut-al-falasafah-incoherence-of.html

Al-Ghazali (moge Allah genade met hem hebben)  kwam uit het oosten van de islamitische wereld, hij was een Pers, en zijn boek wist het westen te bereiken, al-Andalus الاندلس alwaar de geleerde ابن رشد Ibn Rushd of Averroes (http://nl.wikipedia.org/wiki/Averroes) een weerlegging van de Tahafut schreef met de titel: تهافت التهافت “De incoherentie van de incoherentie” als antwoord (جواب) op het boek van al-Ghazali, dit boek kan men hier in het Engels lezen: http://muslimphilosophy.com/ir/tt/index.html.  Een andere belangrijke naam uit die periode was Ibn Sina of Avicenna: http://nl.wikipedia.org/wiki/Avicenna

Zowel al-Ghazali als Ibn Rushd waren zeer grote, belangrijke en invloedrijke islamitische geleerden علما, mensen die vele (islamitische) disciplines beheersten, waaronder ook de Arabische taal en de daarmee samenhangende wetenschappen.  

Niet onvermeldenswaardig is overigens dat Ibn Sina geen moslim was maar een kafir – mutakallim volgens al-Ghazali.  

والحمد لله رب العالمين

november 18, 2009

Aantekeningen les 3.

Filed under: Aantekeningen Arabische lessen — haruni @ 8:59 pm

بسم الله و الحمد لله

Deze les begon met de zgn.  “ahwaal us-sarf” احوال الصرف , de toestanden (ev. حال ; denk aan: كيف الحال Hoe is het?) van sarf of in andere woorden: de persoonlijke voornaamwoorden ضماىر الفاعل die reeds in les 2. genoemd werden. Nu kreeg ik ze in schema aangereikt van de leraar. Ik heb ze in een PDF-bestand gezet dat hier is te downloaden: http://www.2shared.com/file/9261294/116fe204/Ahwaal_us-Sarf.html 

Enkelvoud van ضماىر is ضمير hetgeen voornaamwoord betekent en فاعل betekent degene die de handeling verricht, degene die doet, de acteur, van het werkwoord فعل , doen. Interessant om te weten is dat ضمير ook geweten, hart, verstand/hersens en/of innerlijk betekent.  

In de toekomst zal ik dit schema uitbreiden met de vervoegingen van werkwoorden per persoonlijk voornaamwoord.

In dit verband noemde de leraar ook de uitdrukking: كيفما كان الحال hetgeen ‘sowieso’ betekent. Enkele andere woorden die hij me leerde waren:

– طقس dit betekent weer of klimaat

– مناخ dit betekent ook weer of klimaat en is klassiek Arabisch, alleen bekend bij goed opgeleide mensen, hij noemde het een heel chique en mooi woord. Het heeft betrekking op vele zaken, het weer in zijn algemeen, het politieke klimaat maar ook de sfeer. Het woord kan aldus in meerdere contexten gebruikt worden. Weer een ander woord voor weer is خو

Verder enkele vervoegingen van het werkwoord فكر, denken in de tegenwoordige tijd فعل مضارع :

– انا افكر ik denk

– انتما تفكرا jullie 2 denken

– هو يفكر hij denkt

– هما يفكرا zij 2 denken

– هن يفكرن zij (v.) denken

Daarna ging hij verder met de geschiedenis van de Arabische taal en de islam.

In dit verband noemde hij:

1.) Ahl us-Sunnah wa’l-Jama’ah اهل السنة و الجماعة oftewel de Sunnitische moslims, de meerderheid

2.) al-Shi’ah الشيعة (zie de eerste les)

3.) al-Mu’tazilah المعتزلة

4.) al-Asha’irah الاشاعرة oftewel de Ash’aris, genoemd naar de geleerde Abu’l-Hasan al-Ash’ari رحمه الله تعالى, die eerst een Mu’tazili was en later terugkeerde tot de Ahl us-Sunnah wa’l-Jama’ah. De ‘aqidah van de Ash’aris is tegenwoordig de ‘aqidah van Ahl us-Sunnah wa’l-Jama’ah, van de meerderheid van de moslims (zie: http://www.sunni.nl//index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=69; dit is onder andere bevestigd door de hedendaagse shuyukh Yusuf al-Qardawi, Muhammad ibn ‘Alawi al-Maliki (zie: http://www.sunni.nl//index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=69) en Muhammad Hassan ad-Dido (zie: http://www.suhaibwebb.com/islam-studies/traversing-deep-waters-a-discourse-on-practical-unity-based-on-sound-knowledge-answers-by-al-allamah-muhammad-al-hassan-walid-al-dido-al-shiniqit/) en al veel (eeuwen) eerder door imam al-Saffarini al-Hanbali rahimahullah in zijn werk over ‘aqidah (al-Durra al-Mudhiyya fi ‘Aqidat al-Firqa al-Mardhiyya – zie voor de sharh: http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1637) alhoewel er ook mensen zijn die dit ontkennen en beweren dat zij niet tot Ahl us-Sunnah behoren). Hier is de tekst waar het om draait uit de sharh van het werk van al-Saffarini:

قال العلامة محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي في لوامع الأنوار البهية         
أهل السنة والجماعة ثلاث فرق : الأثرية : وإمامهم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ، والأشعرية : وإمامهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ، والماتريدية : وإمامهم
أبو منصور الماتريدي

Abu’l-Hasan al-Ash’ari gebruikte elementen van de ‘aqidah van de Mu’tazilah om hen te weerleggen en het bekendst is zijn discussie met zijn voormalige leraar en stiefvader al-Jubba’i over de vraag of Allah altijd verplicht is datgene te doen wat voor Zijn dienaren het beste, een wezenlijk punt van verschil qua ‘aqidah of geloofsleer tussen de Sunni’s en Mu’tazila. Volgens de Sunnieten is Allah helemaal tot niets verplicht is terwijl de Mu’tazila geloven dat Allah daartoe inderdaad verplicht is. Naast dit punt zijn er nog vele verschillen.    

Het uitgangspunt van de Mu’tazilah (ook wel rationalisten genoemd) is als volgt: اسبقية العقل على النقل Zij geven de voorkeur aan het verstand boven de tekst (ook bij de Shi’ah ligt hier grote nadruk op), dit is bij Ahl us-Sunnah andersom, maar desalniettemin is العقل een bron van kennis naast de Qur’an en de Sunnah want door middel van ons verstand begrijpen we de Qur’an en de Sunnah. Voor meer over de Mu’tazila lees hier: http://en.wikipedia.org/wiki/Mu’tazili 

De naam Taha Hussayn طه حسين viel ook, een bekende en reeds overleden (blinde) Egyptische geleerde en intellectueel o.a. en met name op het gebied van de Arabische taal en literatuur. Taha Hussayn schreef vele boeken. Zie dit artikel: http://en.wikipedia.org/wiki/Taha_Hussein Volgens mijn leraar was Taha Hussayn er na lang onderzoek achter gekomen dat de herkomst van poezie uit de pre-islamitische tijd / al-Jahiliyyah الجاهلية die in de Ka’bah hing voor de komst van de islam niet duidelijk was en dat de daarover bekende informatie niet helemaal klopte en zelfs vervalst is door latere generaties. Hij veroorzaakte opschudding en een controverse met zijn boek hierover, ook onder de geleerden van al-Azhar waarvan hij zelf afkomstig was. Voor de tijd van de islam hingen er in de Ka’bah كعبة verzen, gedichten aan de muren, de zgn. Mu’allaqat, de 7 hangende gedichten المعلقات , zie dit artikel: http://en.wikipedia.org/wiki/Mu’allaqat. Twee bekende namen van de dichters van die gedichten zijn:

– Imru al-Qays امرو القيس, zie http://en.wikipedia.org/wiki/Imru%27_al-Qais

– ‘Antar(a) ibn Shaddad عنترة  بن شداد , waarvan door Hussayn beweerd werd dat deze nooit die gedichten geschreven kon hebben vanwege zijn zwarte huidskleur, zijn moeder kwam namelijk uit Abessynie (o.a. het huidige Ethiopie) en omdat hij een slaaf was, hij stond bekend om zijn kracht en heldhaftigheid. Lees meer hier: http://en.wikipedia.org/wiki/Antara_Ibn_Shaddad

Deze gedichten (die nog steeds te koop zijn islamitische boekwinkels zoals bijvoorbeeld in Brussel alwaar ik een boek met uitleg hierover heb zien liggen; ook kunnen ze gedownload worden van het internet, zie bijvoorbeeld hier – met Engelse vertaling en uitleg: http://www.archive.org/details/alsabalmuallaqat00johnrich) zijn essentieel voor een goed begrip van de taal van de Qur’an. Er wordt gezegd dat iemand geen geleerde of mujtahid (مجتهد) is zolang deze niet op zijn minst 100.000 pre-islamitische gedichten kent. Alle andere mensen zijn leken.

Zoals bekend waren de pre-islamitische Arabieren grote dichters, meesters in de Arabische taal, en kende de Arabische taal geen geheimen voor hen en toch waren zij stomverbaasd over de schoonheid en het wonder van de Qur’an toen deze in fases geopenbaard werd hetgeen ertoe leidde dat velen van hen moslim werden, waaronder ‘Umar en andere metgezellen van de Profeet s.a.w.s. . De taal van de Qur’an verloopt volgens bepaalde patronen die niet bekend waren en zijn bij de Arabieren, hetgeen onder andere kan duiden op de Goddelijke herkomst van de Qur’an; de Qur’an is nl. proza noch poezie. Hierover is een boek geschreven door de Nederlander Martin Zammit: “A comparative lexical study of Qur’anic Arabic”, Brill 2002. In Engeland is het Hamza Tzortzis die hierover veel heeft geschreven, zie zijn weblog: http://hamzatzortzis.blogspot.com/  

تم الدرس

november 17, 2009

Aantekeningen les 2.

Filed under: Aantekeningen Arabische lessen — haruni @ 8:25 pm

بسم الله و الحمد لله الصلاة و سلم على رسول الله و بعد

Ik ben een student / انا طالب Dit komt van het woord طلب hetgeen o.a. wensen en zoeken betekent. Het doet me denken aan twee dingen:

– de Taliban طالبان (hetgeen eigenlijk 2 twee studenten betekent) in Afghanistan, en

– de hadith:  طلب علم فريضة على كل مسلم و مسلمة “Het zoeken naar kennis is verplicht iedere moslim en moslima.”

Vrouwelijke vorm: طالبة

Mijn tweede, korte les ging over as-sarf / الصرف . Sarf heeft twee betekenissen volgens mijn leraar (مدرس):

1.) heel simpel gezegd: ik, jij, hij, zij etc. ook wel at-tasrif genoemd, in het Arabisch التصريف  Dit gaat o.a. over (de vervoeging van) werkwoorden en persoonlijke voornaamwoorden.

2.) geld wisselen صرف البقود = تجارة

en nog vele andere betekenissen als we het woordenboek er op na slaan. Andere betekenissen van belang hier:

– morphologie علم الصرف oftewel vormleer

– etymologie

– “inflection” en “declension” in het Engels; ik ken de Nederlandse equivalenten – als deze er al zijn – van deze termen niet. Dit valt onder grammatica. De huidige generaties, waaronder ikzelf, kennen de grammatica niet (goed) meer en derhalve worden vele grammaticale fouten gemaakt in het Nederlands. Wie kent er tegenwoordig bijvoorbeeld nog het “kofschip” of het “fokschaap” (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/’t_Kofschip)? Het belang van grammatica wordt benadrukt door Hamza Yusuf (die een van de meest invloedrijke moslims en geleerden is van deze tijd) in deze korte video: http://www.youtube.com/watch?v=5qGu5L3JcZ8&feature=player_embedded

Een definitie van sarf kan luiden als volgt: “Deze wetenschap onderzoekt het gedrag van het woord individueel d.w.z. niet in relatie tot andere woorden in de zin. Meer specifiek, het woord wordt onderzocht vanuit het perspectief van de formele structuur daarvan en de veranderingen die die structuur beinvloeden die ofwel aanleiding zijn tot verschillende betekenissen of de algehele uitspraak van het woord vergemakkelijken.” (Gebaseerd op “Sarf in Short” van shaykh Amr van het Lisanularab – forum: http://lisanularab.org/forums/index.php) Woord is كلمة , woorden كلمات , zin جملة . Ik weet niet of deze wetenschap bestaat m.b.t. de Nederlandse taal. In plaats van kalimah wordt ook gesproken van كلام in teksten.

Noot: Allah is المصرف القلوب , degene die de harten doet draaien, laat wisselen van positie, doet veranderen, de Wisselaar in zekere zin; denk aan de bekende du’a يا مصرف القلوب etc.

Standaardvoorbeeld m.b.t. sarf is het werkwoord كتب kataba en de vele woorden die hiervan afgeleid kunnen worden (zonder de betekenis te vermelden):

– kataba

– kitaba

– kattaba

– aktaba 

– takataba

– inkataba

– iktataba

– istaktaba

– kitab

– kuttab

– kitaba

– kitabi

– maktab

– maktaba

– katib

– maktub

De drie wortel-letters of radicalen zijn k-t-b / ك ت ب De meeste woorden in het Arabisch kennen drie radicalen (R1, R2 en R3). Dit is het gebied van de wetenschap van de sarf. Er zijn ook woorden die vier radicalen kennen. De overige letters worden letters van ziyadah genoemd, extra letters die de betekenis doen veranderen (waarover in een andere les meer). Ken je de drie of vier radicalen van een woord dan kun je achter de betekenis komen. Wil je een woord vinden in een woordenboek dan dien je R1 te weten.

Kennis van sarf is zeer belangrijk voor een goed begrip van de Arabische taal, de Qur’an en de ahadith en andere bronteksten zoals fiqh en ‘aqidah-boeken.  In deze en volgende posts komen enkele regels of قواعد voorbij zonder ze overigens expliciet te benoemen.

Er zijn in dit verband drie tijden in het Arabisch als het gaat om werkwoorden (افعال):

1.) فعل ماضي  Verleden tijd

2.) فعل مضارع  Tegenwoordige / toekomende (of toekomstige)  tijd; de toekomst is المستقبل in het Arabisch

3.) فعل امر  Gebiedende wijs (een bevel of opdracht dat/die duidt op onmiddellijkheid, een gebeurtenis in de zeer nabije toekomst)

فعل  is enkelvoud van افعال hetgeen ook vertaald kan worden als handeling of actie.

Meer tijden bestaan er niet in het Arabisch, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Nederlands dat meer tijden kent. Het Arabisch is derhalve niet zo moeilijk als men denkt.

Voorbeelden:

– m.b.t. 1.) انا كتبت رسالة  Ik schreef een brief.

– m.b.t. 2.) انا اكتب رسالة  Ik schrijf een brief.

– m.b.t. 3.) اكتب رسالة  Schrijf een brief!

Overigens heeft het woord مكتب (dat komt van كتب) dezelfde betekenis als رسالة

Daarna heeft hij me de (meest gebruikte) persoonlijke voornaamwoorden opgeschreven:

– ik  انا

– jij انت

– hij هو

– zij هي

– wij نحن

– jullie 2 انتما 

– jullie m. انتم

– jullie v. انتن

– zij 2 هما

– zij هم

– هن zij v.

Vervolgens heeft hij me enkele korte zinnen gegeven.

– احب قراءة اللغة العربية  Ik hou ervan de Arabische taal te lezen / Ik hou van het lezen van de Arabische taal.

– انت تحب  Jij houdt ervan…

– هو يحب Hij houdt ervan…

– هي تحب Zij houdt ervan…

– هما يحبا او يحبان Zij 2 houden ervan…

– هم يحبون Zij (m.) houden ervan…

– هن يحبن Zij (v.) houden ervan

– نحن نحبوا Wij houden ervan…

Mijn leraar moest vroeg weg helaas en zei: عندي موعدا Ik heb een afspraak en ik heb een auto: عندي سيارة

Daarna kreeg ik nog enkele korte en eenvoudige zinnen:

– انا احب اكل الكسكس بشهية  Ik hou(d) ervan couscous te eten met smaak.

– انا احب داىما اكل الكسكس  Ik hou(d) ervan om altijd couscous te eten.

– هي تحب Zij houdt ervan…

– هو يحب Hij houdt ervan…

– هم يحبون Zij (m.) houden ervan…

– هن يحبون او يحبن Zij (v.) houden ervan…

– هما يحبا او يحبان Zij 2 houden ervan…

– نحن نحبوا Wij houden ervan

–  انا ساكتب رسالة او كتابا او شعرا او اغنية  Ik zal jou een brief schrijven of een boek of een gedicht / poezie of liedjes.

Let op: de toekomende / toekomstige tijd kan ook worden aangegeven door de letter س (nabij) en de letters سوف (veraf) voor een werkwoord te plaatsen. Het woord dat volgt na deze letter is vrijwel altijd een werkwoord. Denk aan het Koranvers (102:3): كلا سوف تعلمون “Nee, jullie zullen het weten”.   

Tot slot hebben we het kort over poezie gehad en ik vertelde hem dat ik online een Maliki fiqh tekst bestudeer (http://www.themedinaway.com/site/) die in de vorm van een gedicht is geschreven en ook dat ik het gedicht op de grammatica tekst al-Ajurumiyyah online bestudeer (http://thefiks.org/elearning/). Hij vertelde me dat alle teksten in het Arabisch (maar ook in andere talen) in proza of poezie zijn, نثرا او شعرا / منثور او منظوم Een ander woord voor شعر is نظم . Veel klassieke teksten over de islam zijn in dicht- of rijmvorm geschreven. Degenen die beweren dat poezie in de islam verboden/niet toegestaan is weten niet waar ze het over hebben en zijn onwetend. De Profeet s.a.w.s. had een persoonlijke dichter, حسان بن ثابت Hasan bin Thabit die الهمزية schreef, een bekend lofdicht (قصيدة) net zoals de Burda van imam al-Busiri. Een rijmschema luidt bijvoorbeeld als volgt: 3 keer مستفعلن gevolgd door nog eens 3 keer مستفعلن Dit rijmschema of patroon wordt het meest gebruikt voor teksten met betrekking tot islamitische kennis علم en wordt الرجز genoemd. Voorbeelden van teksten die dit patroon volgen zijn al-Ajurumiyyah (الاجرومية), de eerdergenoemde tekst over grammatica (نحو) en i’raab (اعراب) en al-Murshid al-Mu’in (المرشد المعين), een Maliki fiqh (فقه) tekst, de twee teksten die ik online bestudeer met een leraar zoals hierboven geschreven. Met name al-Ajurumiyyah is in dit verband interessant aangezien dit een basis/beginners – tekst is die alle studenten van kennis en geleerden bestuderen en bestudeerd hebben voor een goed begrip van de Arabische grammatica. In de toekomst zal ik hieraan nog een aparte post besteden insha’Allah. De Arabieren (d.w.z. iedereen die de Arabische taal beheerst) waren en zijn nog steeds meesters in de dichtkunst.  

و صلى الله على محمد و على اله و صحبه و سلم

november 16, 2009

Aantekeningen les 1.

Filed under: Aantekeningen Arabische lessen — haruni @ 11:30 pm

بسم الله الرحمان الرحيم

Ik start met de basmala, ik begin in of met de naam Allah, Hij is de Meest Barmhartige en de Meeste Genadevolle. Aan Hem alleen komt alle Lof en Dank toe, Hij is degene die wij prijzen met onze tongen en aan wie wij onze dankbaarheid betuigen.   

Mijn eerste les was een eerste kennismaking met de leraar, in het Arabisch استاذ, een woord dat naast leraar ook professor, onderwijzer, docent, lezer en meester betekent volgens het woordenboek, القاموس in het Arabisch (het hier gebruikte woordenboek is de bekende al-Mawrid – المورد – versie Arabisch – Engels, een van de betere woordenboeken verkrijgbaar). Een ander woord voor leraar is معلم, een broeder leerde me dat je je Arabische woordenschat / vocabulaire goed kunt uitbreiden / vergroten door voor ieder woord in het Arabisch ook een ander woord te kennen / leren, een synoniem. Ik zal dat hier in het vervolg blijven doen voor zover ik een ander woord ken insha’Allah, انشاالله . Daarnaast is het nuttig om het werkwoord te kennen waarvan het (zelfstandige naam-)woord is afgeleid.

Mijn leraar komt me 1 keer per week ongeveer een uur lang onderwijzen in de Arabische taal (اللغة العربية) en de geschiedenis en achtergrond van de Arabische taal, die overigens onlosmakelijk verbonden is met de islam (الاسلام), door middel van de Qur’an (القران). Dus tegelijkertijd krijg ik ook een beetje les in de islam al-hamdulillah / الحمدلله. Mijn leraar is een wat oudere Marokkaanse man die aan de universiteit gestudeerd heeft in Marokko en in Nederland terecht gekomen is 30 jaar geleden en hier als docent Arabisch gewerkt heeft. Ik ben met hem in contact gekomen via een broeder in de moskee (في المسجد). In het vervolg zal ik mijn aantekeningen van die lessen en mijn eigen opmerkingen op dit weblog blijven posten insha’Allah.

De eerste les (الدرس الاول) heeft hij me een aantal woorden geleerd zoals:

– beroep / مهنة een ander woord hiervoor is: عمل  او شغل of = او

– mijn naam, Harun / اسمي هرون او هارون  Let op dat mijn naam dus op twee wijzen geschreven kan worden. Dit komt ook voor in de Koran. De eerste keer dat het mij opviel was in surat at-Tin / de Vijg(eboom; 95), vers 5:

ثم رددنه اسفل سفلين (mogelijke vertaling / interpretatie: “Daarna doen Wij Hem terugkeren tot het laagste van het laagste.“) Merk op dat er in het woord سفلين geen alif geschreven wordt maar dat die er wel is, nl. in de vorm van een zgn. kleine of korte alif, net als in de eerste schrijfwijze van mijn naam. Daarna viel mij op dat het veel meer in de Koran voorkomt, zelfs al in het eerste vers / in de basmala.  

– wat? / مذا

– de basmala, die normaal zo geschreven wordt: بسم الله  maar die eigenlijk zo is: باسم الله en volledig, zoals in de Koran: بسم الله الرحمان الرحيم  Rahman kan ook zo geschreven worden: رحمن

– school, مدرسة  Dit komt van het woord درس = lesgeven / onderwijzen. Ma (de م) voor een woord betekent plaats, dus een madrassah is een plek / plaats waar lesgegeven wordt. Ons Nederlandse woord matras komt hiervandaan heb ik mij laten vertellen. Een matras was oorspronkelijk iets waarop men zat als men les kreeg en later is dit uitgegroeid tot een bedmatras om op te slapen.  

– percentage, نسبة

En nog enkele andere woorden, die hieronder zullen worden genoemd. We spreken met elkaar in het Arabisch en Nederlands, 50% / 50%.

De leraar heeft me daarna enkele dingen over de islam geleerd en me gewezen op een boek van een bekende, hedendaagse Egyptische geleerde waarvan hij persoonlijk les heeft gehad aan de universiteit in Marokko en wiens boek hij altijd bij zich heeft / draagt. Volgens hem zal bestudering van dit boek goed voor me zijn omdat het ingaat op de geschiedenis (تاريخ) van de islam en de verschillende islamitische groeperingen, zoals de Shi’ah of de Shi’ieten. Het boek zal me een goede basis meegeven en me helpen en begeleiden op mijn verdere pad. Hij heeft me vervolgens een aantal anekdotes uit de islamitische geschiedenis verteld i.v.m. het ontstaan van de Shi’ah (m.n. omtrent de opvolging van de Profeet صلى الله عليه و سلم (s.a.w.s.) en ‘Ali (علي), zijn neef en schoonzoon رضي الله عنه moge Allah met hem tevreden zijn; het kalifaat of خليفة) en de (oorzaken van de) huidige bloei van de Shi’ah in de islamitische wereld, die mede komt door de val van Saddam Hussein. Zo heeft hij me enkele pilaren van de ‘aqidah (عقيدة) van de Shi’ah / الشيع uitgelegd. De Shi’ah worden ook wel Shi’at ‘Ali genoemd, in het Arabisch شيعة علي . Een belangrijk begrip in dit verband is ook Ahl ul-Bayt, het Huis van de Profeet s.a.w.s., in het Arabisch اهل البيت , die bij de Shi’ieten een zeer belangrijke plaats innemen. Niet vergeten dient te worden dat de Shi’ah van toen niet zoals de Shi’ah van nu zijn.

شيعة betekent overigens niet meer dan sekte, factie, partij og groep, synoniemen zijn طاىفة en فرقة .

اركان الشيعة / Enkele belangrijke onderscheidende zuilen of pilaren (ev. ركن) van de Shi’ah:

– التقية / at-Taqiyyah 

Lees hier meer over at-Taqiyyah: http://nl.wikipedia.org/wiki/Takiyya, hetgeen door Johan ter Haar in zijn boek “Volgelingen van de imam“, pag. 63, wordt vertaald als ‘veinzen’. Het is een Shi’iet in bepaalde omstandigheden toegestaan zijn geloofsovertuiging te verzwijgen en te doen alsof hij geen Shi’iet is. Dit wordt gebaseerd op het Koranvers 16:106: “Wie na geloofd te hebben aan God geen geloof meer hecht – en dan niet wie gedwongen is, terwijl zijn hart in het geloof rust heeft gevonden, maar zij die hun hart voor het ongeloof openstellen – op hen rust Gods toorn en voor hen is er een geweldige bestraffing.” Ook wordt Koranvers 3:28 aangehaald in dit verband, dat luidt als volgt: “De gelovigen moeten de ongelovigen niet in plaats van de gelovigen als medestander nemen. Wie dat doen behoren in niets tot God, behalve als jullie uit vrees voor hen op jullie hoede zijn. God waarschuwt jullie voor Hemzelf: bij God is de bestemming.

– المهدي المنتظر / al-Mahdi al-Muntazhar

Lees hier meer: http://www.ahlalbait.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=138&Itemid=217

Dit is de 12e Imam die sinds 941 in verborgenheid leeft, de verborgen Imam (امام), die voorgoed een einde zal maken aan alle onrecht op aarde en die het langverwachte rijk van gerechtigheid en vrede zal stichten, zie pp. 32-35 van het hierboven genoemde boek van Ter Haar.

– de 12 imams / de leer van het imamaat

Lees hier meer: http://www.12imams.nl/index_12imams.html en hier: http://www.imamali.nl/index.html

(Let op: dit zijn Shi’itische websites en geven niet het Sunnitische standpunt weer! N.B.: ik ben een Sunni.)

Het Shi’isme is veel heterodoxer dan het Sunnisme (dat als orthodox gezien en omschreven kan worden) en kent vele groeperingen en/of stromingen, de twee hoofdstromingen zijn de Twaalver-Shi’ieten (en de Ja’fari madhhab in fiqh) en de Zaydieten.

Naar mijn eigen bescheiden mening zijn de Shi’ah mijn broeders en zusters in de islam. Dit is recent onder andere bevestigd in wat “The Amman Message” رسالة عمان wordt genoemd, zie: http://www.ammanmessage.com/

Het Shi’isme (مذهب الشيعة) was afgelopen tijd veel (negatief) in het nieuws in Marokko waar deze sekte groeiende is, overigens ook onder Marokkanen in Frankrijk, Belgie en Nederland; dit is zichtbaar. Een andere benaming voor de Shi’ah is Rafidi’s of Rawaafid.

Hij schreef me het volgende: اعطيك او اقدم لك بريدي الالكتروني / Ik geef je mijn e-mail adres; ik kan hem altijd vragen sturen. Tevens zou hij me snel het boek brengen zodat ik er in kon lezen maar hij zei er bij dat het een moeilijk boek is. Het boek kreeg ik twee dagen later maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik niet verder kwam dan de 1e pagina en ik stelde hem voor om te beginnen met sarf / صرف . De auteur van het boek heet: علي سامي النشار / ‘Ali Sami an-Nashaar en de titel van het boek is: نشاة الفكر الفلسفى في الاسلام  hetgeen zoveel betekent als: “Ontwikkeling van het filosofische gedachtegoed in de islam“. Volgens mijn leraar is dit boek alleen bekend onder intellectuelen / in bepaalde kringen.  Ik heb hier en daar navraag gedaan maar niemand kent het boek, noch de auteur. Een vraag op een (traditioneel Sunnitisch) islamitisch forum (http://www.marifah.net/forums/index.php?showtopic=4573) leverde ook nul op het rekest op. Als je zijn naam op Google intypt (in het Arabisch met name) kom je hem tegen in verschillende artikelen.

Het boek kan o.a. hier (als PDF) gedownload worden: http://www.archive.org/details/falsfawanash maar ook op andere websites. In het Arabisch zijn er vele hits op de naam van de auteur als je zoekt via “shaykh Google”.

Dit was in vogelvlucht de inhoud van mijn eerste les.

و ما توفيق الا بالله

En er is geen succes behalve door Allah.